12 april – Frukostseminarium Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

12 april – Frukostseminarium Stockholm

Gör bättre offentliga affärer! På uppdrag av DoubleCheck, Mercell och Dagens Samhälle Insikt.