17 maj – Upphandlingspub Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

17 maj – Upphandlingspub Stockholm

För dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären

Info och anmälan