19 april – Upphandlingspub Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

19 april – Upphandlingspub Stockholm

För dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären