20 april – Vårdförbundet Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

20 april – Vårdförbundet Stockholm

Seminarium om offentliga affärer på uppdrag av Vårdförbundet för företagare som är medlemmar i Vårdförbundet