22 mars – Almega Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

22 mars – Almega Stockholm

Seminarium om offentliga affärer på Almegas upphandlingsdag.