22 mars – Upphandlingspub Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

22 mars – Upphandlingspub Stockholm

För dig på den ena eller den andra sidan av den offentliga affären.