24 maj – Frukostseminarium Göteborg

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

24 maj – Frukostseminarium Göteborg

Gör bättre offentliga affärer! På uppdrag av DoubleCheck, Mercell och Dagens Samhälle Insikt.