Dag: 7 oktober 2018

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

11 oktober – Närlingslivsfrukost i Timrå

Dialogmakarna modererar näringslivsfrukosten i Timrå