11 oktober – Närlingslivsfrukost i Timrå

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

11 oktober – Närlingslivsfrukost i Timrå

Dialogmakarna modererar näringslivsfrukosten i Timrå