Dag: 1 november, 2018

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande