8 november – Upphandlingspub Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande