Dag: 28 januari 2019

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

30 januari Region Skåne: Offentliga affärer på ren skånska

https://oaparenskanska2.confetti.events/

29 januari Interreg Sverige Norge – Innovationsupphandling

http://valtel.eu/prenumeration/evenemang/2019-01-14-forelasningar-om-innovationsupphandlingar-29-30-januari.html