Globala hållbara mål kräver vassa och strategiska inköp

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Globala hållbara mål kräver vassa och strategiska inköp

Bild på Dialogmakarnas Jenny Engström och Niklas tideklev

Den offentliga sektorn måste bli mer innovativ och sätta användaren främst. Offentlig sektor behöver också samarbeta med näringslivet kring digitala lösningar. Det skriver Dialogmakarnas Jenny Engström och Niklas Tideklev i en debattartikel i Upphandling24.

Sverige behöver en mer innovativ offentlig sektor som sätter användaren i centrum. Och som samarbetar med näringslivet kring nästa generations digitala lösningar. Det är nödvändigt för att möta de samhällsutmaningar vi står inför och som SKL fokuserar på i sin senaste ekonomirapport. Inte minst vad gäller de stora områdena skola, vård och omsorg.

Lösningar finns, men måste tillämpas i högre grad. Den försiktighetsprincip som tycks råda måste vi råda bot på, tillsammans. Sverige har inte råd att tappa tempot.

I dag används för mycket av gårdagens lösningar på morgondagens utmaningar. Det håller inte. Upphandlare med SOI, Sveriges Offentliga Inköpare, i spetsen har i många år försökt få fler att inse vikten av inköp som en strategisk fråga. Digitaliseringen kommer att behöva använda strategisk upphandling för att nå rätt effekt i rätt tid.

Hälften av kommunerna och regionerna uppgav i en undersökning att de aktivt jobbar med FN:s agenda 2030, vilket vi välkomnar. I regeringens handlingsplan står det att ”Strategiska offentliga inköp är ett viktigt verktyg för att påskynda en mer hållbar utveckling.” En av de viktigaste förutsättningarna för att åstadkomma detta är ökad beställarkompetens och fokus på offentliga inköpare, enligt vår bedömning.  En framgångsfaktor är att förflytta tyngdpunkt och fokus: ta in upphandlingsfunktionen i organisationen på ett tidigt stadium i processen och jobba tvärfunktionellt.

Den offentliga upphandlingen är och bör också vara en hävstång i den digitala transformationen. Det är upphandlare som är garanten för att nya lösningar kan implementeras och göra ökad samhällsnytta.

Det kräver ett förändrat synsätt i upphandlarnas roll. De behöver få möjligheter att bli mer av affärsstrateger och affärsutvecklare. I oktober 2019 ska regeringen presentera Kommunutredningens strategi, som har till syfte att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sitt uppdrag. Med digitaliseringens framfart har inte offentlig verksamhet tid eller råd att bara fundera. Det är dags att bjuda upp till dans.

Offentlig verksamhets affärsstrateger bör också ta tillvara potentialen i hackaton (träff där programmerare inspirerar varandra), innovationstävlingar eller offentliga-privata innovationssamarbeten, OPI.

Dessa metoder ger möjligheter till ett utforskande arbetssätt där upphandlingen görs först efter tester och utprovning. Då finns det tid att justera eventuella barnsjukdomar i den tänkta modellen och upplägget. Det krävs två för att dansa tango och lyhördhet, hänsyn och samtidig utveckling är nycklar till en relation som går i takt.

Några goda råd på vägen till en spännande process är att planera ordentligt, tänka nytt i alla uppdrag och att börja i god tid. Det finns alla möjligheter att ha en omfattande dialog med näringslivet för den som vill. Vi som kan och vill innovation står startklara att erbjuda en neutral plattform, ett sätt att få utmanings- och upphandlingsdialoger att bli ett välsmort maskineri utan att riskera felhantering av den tidiga dialogen.

Det finns en rad innovationsmetoder att använda, en hel verktygslåda med möjligheter för dessa affärsstrateger, som ännu är outnyttjade. Kompetensen finns, men behöver kompletteras med spetskunskap som finns utanför de egna verksamheterna.

Ensam är inte stark när det gäller att bryta ny mark inom upphandlingsområdet. Använd de resurser och kompetenser som står till förfogande för att lyfta blicken och testa nya metoder i den egna verksamheten. FN:s globala agenda 2030-mål kan med fördel brytas ner till både regionala och lokala mål i upphandlingar. Det borde vara varje offentlig inköpares strategiska fokus och råd till sina uppdragsgivare, politikerna.

Vår bild är att det är få som framgångsrikt får ihop en effektiv process med innovationsmetoder och efterföljande upphandlingar i dag. Detta kan offentlig sektor med fördel förbättra! Metoderna och vägledningen finns i gränslandet mellan offentlig sektor och de som har specialistkunskap på den öppna marknaden.

Den kompetensprofil för upphandlare som presenterades på SOI-konferensen nyligen skulle vara ett rejält steg framåt. Genom att professionalisera och skapa en struktur för framtidens offentliga inköpare så skulle också tydliga resultatkrav och effekter av allt det engagemang som läggs ned äntligen bli standard. Det är vi övertygade om. Allt från analytisk förmåga till ledarskap och strategiutveckling ska rimligen ingå i rollen. Ett digitalt förhållningssätt är en självklarhet att ha med i en kravprofil.

Att tänka klokt är stort, att tänka innovativt är större.

Jenny Engström, vd, Dialogmakarna

Niklas Tideklev, innovationsupphandlingsstrateg, Dialogmakarna

 

Ett svar

  1. […] har vi på Dialogmakarna och innovationskollen.se skrivit om att det krävs mod från både offentliga upphandlare och politiker i framtiden. Gårdagens lösningar kommer inte att lösa morgondagens problem. Ett fokus på användaren, […]

Kommentarer är stängda.