Almedalen 2 juli – workshop: Hur ökar vi antalet anbud i offentlig upphandling?

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Almedalen 2 juli – workshop: Hur ökar vi antalet anbud i offentlig upphandling?

Dialogmakarna har flera event under Almedalsveckan. Tisdagen den 2 juli inleder vi med en workshop om hur vi kan öka intresset för att delta i offentliga upphandlingar.

Dialogmakarna leder ett social hack för att svara på frågan om hur vi vänder trenden att intresset för att delta i offentliga upphandlingar minskar. Eventet hålls som rundabordssamtal inför publik. En bordsvärd från Allmännyttans inköpscentral HBV kommer tillsammans med fem deltagare att från tre olika utmaningar välja ett tema för samtalet som i sin tur ska leda fram till en eller fler konkreta handlingar som kan öka antalet anbud i de offentliga upphandlingarna.

Varje samtal pågår i 45 min med 10 min presentation av förslagen. Därefter byts deltagarna vid borden ut. Publiken kommer erbjudas en plats vid varje bord för att delta i diskussionerna.

När?
Tisdagen den 2 juli klockan 12.30–14.30
Var?
DoubleCheck Arena, Mellangatan 19 i Visby

Läs mer om eventet i Almedalsveckans program