Almedalen 4 juli – workshop: Hur kan vi tillsammans utveckla den smarta och hållbara staden?

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Almedalen 4 juli – workshop: Hur kan vi tillsammans utveckla den smarta och hållbara staden?

Dialogmakarna och Förnyelselabbet på SVID bjuder in till en workshop där du får möjlighet att diskutera hinder och arbeta fram idéer på hur vi tillsammans kan utveckla den smarta och hållbara staden.

För att skapa smarta och hållbara kommuner behöver offentliga aktörer, näringsliv, medborgare och akademi tillsammans utveckla nya lösningar och arbetssätt. Men vilka är de största hindren och hur löser vi dem?

Workshopen tar avstamp i hinder och utmaningar som identifierats av projektet City as a Platform. Där ingår: 1. Delande av data, information och kunskap. 2. Samverkan och affärsmodeller mellan olika aktörer för att driva och möjliggöra innovation. 3. Från POC:ar till verkstad: upphandling, införande, tekniska och organisatoriska utmaningar.

Workshopen utgår från dessa problem. Du får möjlighet att diskutera och reflektera kring dem och ta fram idéer för hur dessa hinder kan vändas till möjliggörare för den smarta och hållbara staden. Som avslutning får en panel med expertis inom dessa områden reflektera kring insikterna och vad de kan ta med sig i sitt arbete för att skapa en smart och hållbar stad.

När?
Torsdagen den 4 juli klockan 10.45–12.00
Var?
DoubleCheck Arena, Mellangatan 19 i Visby

Läs om eventet i Almedalsveckans program