Att uppskatta nyttan i den offentliga affären

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Att uppskatta nyttan i den offentliga affären

Hur ökar man nyttan i den offentliga affären? Vad är egentligen ”nytta”? För vem ska denna nytta uppstå? Vi tar en titt på den offentliga affären som strategiskt verktyg.

Upphandlingsmyndigheten beräknar att värdet av den offentliga upphandlingen ligger på ca 683 miljarder kronor per år. Med så höga värden på spel är det naturligt att fråga sig vilka nyttor som skapas med den offentliga affären – och hur det offentliga kan använda upphandlingar för att uppfylla sina uppdrag och mål.

Men vad är egentligen nytta?

Att offentliga affärer kan användas som ett strategiskt verktyg är nog ingen nyhet för den som jobbar med offentlig upphandling. Det ser man bland annat i den nationella upphandlingsstrategin som regeringen har tagit fram.

Strategins sju inriktningsmål visar hur offentlig upphandling kan användas för att bland annat främja innovationer och bidra till bättre konkurrens, bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Civilminister Ardalan Shekarabi har kommenterat att den offentliga upphandlingen på det här sättet spelar en nyckelroll för om och hur vi ska nå målen i Agenda 2030. Nyttan man kan skapa med offentlig upphandling visar sig alltså på många sätt och i många olika sammanhang.

Att så frön för förändring

Det var därför Dialogmakarna och Doublecheck under hösten 2018 genomförde en workshop med VISAM-gruppen. VISAM, Verken i samverkan, är en sammanslutning av de sex statliga verk som har sina huvudkontor i Norrköping. Under 2017 hade dessa verk tillsammans ett affärsvärde på över 15 miljarder kronor, med upphandlingar som påverkade närmare 14 000 leverantörer.

VISAM har alltså enorma möjligheter att påverka positivt med sina upphandlingar. Frågan är bara hur man gör det på ett strategiskt sätt. Det var just detta som workshopen handlade om. Syftet var att belysa nyttoperspektivet och att lägga grunden för förändring.

– Vi kommer inte med några absoluta sanningar när vi har den här typen av workshop, säger Fredrik Tamm, VD på Doublecheck. Istället vill vi så frön som kan leda till konkreta förändringsprocesser.

Att få med sig något konkret som leder till förändring är kanske en av de största utmaningarna vid den här typen av tillfälle. Därför handlade workshopen mycket om att ge perspektiv på egna och andras situation. På det sättet var VISAM en idealisk grupp, där representanter från flera olika verksamheter kunde prata nytta med varandra.

Genom att jämföra sina olika förutsättningar kom de fram till vilka risker och insatser som kunde minska eller öka nyttan. De kunde även se att de prioriterade riskerna och möjligheterna på olika sätt i de olika verksamheterna.

– Ofta fastnar man i att bara jobba sig från problem till lösning, säger Fredrik Tamm. Det vi vill göra är att få folk att se det hela ur ett annat perspektiv. Med större insikt om hur både man själv och andra jobbar kan man hitta nya, effektivare lösningar.

Varför då?

En av dagens slutsatser var att ställa en viktig kontrollfråga: varför då? Varför arbetar vi på ett visst sätt? Varför gör vi en viss upphandling? Den kontrollfrågan är en bra start för att öka nyttan i den offentliga affären. Att alltid förstå varför man gör något är sätt att förhindra att det bakomliggande behovet eller problemet förvanskas på vägen till upphandlaren och till lösning. Det är ett sätt att öka nyttan – både för det offentliga, för leverantörerna och för samhället i stort.

Här kan du läsa en längre sammanfattning av vad vi kom fram till under workshopen. I den kan du lära dig mer om både modellen vi använde oss av och vad vi kom fram till under dagen.