Klimatveckan den 20-27 september

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Klimatveckan den 20-27 september

Den 20-27 september anordnar klimatrörelsen strejker och aktiviteter för att uppmärksamma klimatförändringar och få politiker att agera. Vi på Dialogmakarna vill också uppmärksamma detta.

Den 21 till 23 september samlas FN för ett toppmöte om klimatförändringar för att få länder att öka sina klimatambitioner. I samband med det har klimatrörelsen utsett 20-27 september till Klimatveckan, Global week for future. I samband med det har vi på Dialogmakarna flera aktiviteter kring klimat och kring en klimatförändrad framtid.

Mat och prat om klimat – 20 september

Den 20 september diskuterar vi hur vi kommer att äta i framtiden. Vi utgår från utställningen ”Framtidens mat & dryck” på Spritmuseum i Stockholm. Utifrån det kommer vi att prata om vad vi kan tänkas äta i framtiden och relationen mellan mat och klimat.

Läs mer om eventet här

Seminarium om miljörationella affärer – 27 september

Den 27 september håller vi i ett seminarium om affärsmodeller som är mer hållbara och resurseffektiva. Det här seminariet fokuserar på ekonomiska och juridiska aspekter av två av dessa miljörelaterade affärsmodeller inom ramen för offentlig upphandling. 

Läs mer om seminariet här