29 januari VERKTYG FÖR INNOVATION: FRÅN PROTOTYP TILL PRODUKT

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

29 januari VERKTYG FÖR INNOVATION: FRÅN PROTOTYP TILL PRODUKT

Tillsammans med RISE Viktoria belyser vi innovationstävlingar och vad som är värt att tänka på kring upphandling av nya lösningar.