Dialogmakarna på Hack for Sweden 2019

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Dialogmakarna på Hack for Sweden 2019

Den 4 till 6 april är det dags för årets uppsättning av Hack for Swedens stora hackaton på Stockholmsmässan. Som eventpartners till Hack for Sweden kommer även vi på Dialogmakarna att vara där. Kom förbi och säg hej!

Hack for Sweden handlar om många saker, men det årliga hackatonet är deras definierande event. Det är där deltagarna ställs inför utmaningar som gör att morgondagens smartare lösningar kan programmeras fram. Det är även ett event där unga talanger kan möta företag och där offentlig sektor kan möta den privata och tillsammans skapa synergi. Utöver det kommer Hack for Sweden även ha ett Partner track med paneldebatter, workshops och mycket mer.

Temat för årets hackaton är hållbarhet och hur öppna data och datadriven innovation kan leda till konkreta verktyg i framtiden. Temat utgår från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål.

Vill du veta mer om Hack for Sweden? Kolla in deras webbplats.