Kategori: Utbildningar och workshops

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Fotograf: Emma Busk Winquist

Seminarium om miljörationella affärer i Linköping den 27 september

I och med klimatförändringar och andra växande miljöutmaningar måste vi förändra samhället till att bli mer hållbart. Vilken roll kan offentlig upphandling spela här? Välkommen till ett seminarium om miljörelaterade affärsmodeller inom ramen för offentlig upphandling! Svensk offentlig upphandling uppgår numera till cirka 900 miljarder kronor per år. Upphandlingar öppnar för unika möjligheter att främja…
Läs mer

Att uppskatta nyttan i den offentliga affären

Hur ökar man nyttan i den offentliga affären? Vad är egentligen ”nytta”? För vem ska denna nytta uppstå? Vi tar en titt på den offentliga affären som strategiskt verktyg.