6-14 november – Roadshow: verktyg för Innovation

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

6-14 november – Roadshow: verktyg för Innovation

Sundsvall, Linköping, Göteborg, Stockholm

Dialogmakarna är en av talarna i Open Digital Innovations roadshow.

Information och anmälan:

https://www.opendigitalinnovation.com/roadshow