18 oktober – Upphandlingspub Göteborg

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande