8 november – Upphandlingsforum, Stockholm

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

8 november – Upphandlingsforum, Stockholm

Niklas Tideklev talar om Upphandling och innovation för Upphandlingsmyndighetens räkning vid Upphandlingsforum i Stockholm.

Läs mer