Framtidens offentliga inköpare måste vara modigare

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Framtidens offentliga inköpare måste vara modigare

Bild på Dialogmakarnas Jenny Engström och Niklas Tideklev

Årets konferens för offentliga inköpare (Sveriges offentliga inköpare, SOI) har nyligen avslutats. Där presenterades en välkommen och efterlängtad nyhet. En helt unik kompetensprofil har tagits fram. Den speglar den förändrade roll och uppmärksamhet som offentlig upphandling har fått de senaste åren. Men det måste göras ännu mer för att möta framtiden.

  • Det är välkommet att den uppmärksamhet offentlig upphandling får idag även återspeglas i de kompetenser som SOI har identifierat att inköpare och upphandlare behöver ha. Men det är inte tillräckligt för att klara de utmaningar som välfärden står inför. Det offentliga behöver som helhet bli bättre på att hantera val av HUR och VAD man köper in till verksamheten oavsett om det är varor eller tjänster.
  • Med tydlighet från politisk ledning och verksamhetschefer kan vi ta betydande steg mot en hållbar framtid. Det behövs nya lösningar och nya arbetssätt för att nå dit, säger Jenny Engström, vd för Dialogmakarna. Hela organisationen behöver vara med på tåget och efterfråga verksamhetsutveckling som utgår från utmaningar som kan tydliggöras i en innovativ offentlig affär med fokus på nyttorealisering och vinsthemtagning, säger hon vidare.
  • Att inköpare och upphandlare får ett större uppdrag och efterfrågas mer är bra men organisationerna måste se en större helhet, det är vår erfarenhet. Utan modiga och nyfikna beställare, strateger, inköpare, verksamhetsutvecklare och verksjurister så kommer vi inte få de innovationer vi behöver, säger Niklas Tideklev, innovationsupphandlingsstrateg. Kompetensprofilen är steg ett på vägen. Nu behöver vi fler modiga nytänkare i kommuner, regioner och statliga myndigheter som vill skapa värde för skattebetalare både nu och i framtiden.

Dialogmakarna fokuserar på att stimulera innovationshöjd och innovationskraft i den offentliga affären Vi stöttar köpare och säljare med innovations- och förändringsledning i hela processen eller med enstaka dialoger och är en del av Doublecheck-gruppen. Tillsammans når vi längre snabbare.

www.dialogmakarna.se

Jenny Engström, medgrundare och VD, tel 076 – 006 33 01, jenny.engstrom@dialogmakarna.se

Niklas Tideklev, medgrundare och innovationsupphandlingsstrateg, tel 073-925 49 60, niklas.tideklev@dialogmakarna.se