Almedalen 3 juli – seminarium: Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar?

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Almedalen 3 juli – seminarium: Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar?

Dialogmakarna har flera event under Almedalsveckan. Dialogmakarnas Niklas Tideklev deltar i ett samtal hur innovationskraft kan stimuleras genom offentliga inköp.

Hur ser det ut när innovationskraft skapas genom offentliga inköp? Dialogmakarnas Niklas Tideklev är med och svarar på frågor om innovation, utveckling och allmännyttiga bostäder. Om hur nya idéer kan skapa tillväxt med stöd av lagen om offentlig upphandling.

När?
Onsdagen den 3 juli klockan 10.00–10.30
Var?
Mellangatan 7 i Visby

Läs om eventet i Almedalsveckans program