Almedalen 4 juli – workshop: Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?

Dialog, interaktion, relation, tillgänglighet, medskapande

Almedalen 4 juli – workshop: Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?

Dialogmakarna och Förnyelselabbet på SVID bjuder in till en workshop under Almedalsveckan för att utforska och reflektera kring öppna data och datadriven innovation.

Med en utveckling där antalet personella resurser i den offentliga sektorn minskar och våra välfärds – och samhällsutmaningar ökar måste vi tänka och göra nytt. Öppna data kan vara en viktig resurs för att stimulera nya innovativa lösningar. Men vilka utmaningar och vilka data ska prioriteras?

När?
Torsdagen den 4 juli klockan 9.00–10.30
Var?
DoubleCheck Aren, Mellangatan 19 i Visby

Läs om eventet i Almedalsveckans program